Φυσικό Θαλασσινό αλάτι – Ένας θησαυρός της θάλασσας

Φυσικό Θαλασσινό αλάτι χωρίς επεξεργασία. Το εκλεκτό αυτό προϊόν εξάγεται από τη θάλασσα, συλλέγεται με το χέρι από βραχώδεις κοιλότητες κοντά στις ακτές μετά την εξάτμιση του θαλασσινού νερού και δεν υπόκειται σε καμία χημική ή άλλη επεξεργασία. Άριστοι τεχνίτες με ειδική τεχνογνωσία συλλέγουν την «κρούστα» του αλατιού. Ο ανθός αλατιού έχει τη μορφή χοντρών,

Περισσότερα