Αποθήκευση ελιών Καλαμών με φυσική διαδικασία

Οι παραγωγοί καλό θα είναι να προωθούν τον ελαιόκαρπο αμέσως στα εργοστάσια για επεξεργασία. Εάν όμως επιθυμούν να κρατήσουν τις ελιές στις αποθήκες τους και να τις διαθέσουν αργότερα θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ορισμένες προδιαγραφές από άποψη εξοπλισμού, υγιεινής και ασφάλειας. • Οι ελιές θα πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικές δεξαμενές ή βαρέλια κατάλληλα

Περισσότερα