Ελιά-Εχθροί

Εχθροί και ασθένειες της ελιάς επηρεάζουν την ανάπτυξη, το σθένος και την παραγωγικότητα του δέντρου καθώς και την ποιότητα του καρπού. Ασθενείς και κατεστραμμένες ελιές δε χρησιμοποιούνται για την παραγωγή επιτραπέζιων ελιών. Προληπτικά μέτρα όπως η προσοχή στα ακόλουθα θα μειώσει τον κίνδυνο ασθενειών και παρασίτων: Ελαχιστοποίηση μηχανικών τραυματισμών του κορμού και των άκρων Επαρκής

Περισσότερα